Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2989. Sklep o vknjižbi lastninske pravice v korist Občine Log - Dragomer in zaznambi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 9053.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 19. redni seji dne 25. 9. 2013 sprejel
S K L E P
o vknjižbi lastninske pravice v korist Občine Log - Dragomer in zaznambi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1. člen
Pri nepremičninah, parc. št. 2023/2, 2025/16, 2025/15, 2001/2, 2032/17 in 1322/8, k.o. Log, se vknjiži lastninska pravica na ime in v korist pravne osebe:
Občina Log - Dragomer,
Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici,
matična številka: 2261154,
do celote (1/1)
in zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se vknjižijo v korist Občine Log - Dragomer in se na njih zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava, po pravnomočnosti odločbe pa se izvede vpis v zemljiško knjigo.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-15/13
Dragomer, dne 25. septembra 2013
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost