Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2986. Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu v Občini Kozje, stran 9051.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 20. redni seji dne 26. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o pokopališkem redu v Občini Kozje
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o pokopališkem redu v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 22/98) (v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 3. člena odloka tako, da se glasi:
»Za izvajanje pogrebne dejavnosti se lahko podeli na podlagi javnega razpisa in v skladu s koncesijskim aktom koncesija.«
3. člen
Črta se 16. člen odloka.
4. člen
Spremeni se 17. člen odloka tako, da se glasi:
»V primeru, da pogrebno dejavnost izvaja koncesionar kot izbirno gospodarsko javno službo, določa cene pogrebnih storitev koncesionar na podlagi pridobljenega soglasja Občinskega sveta Občine Kozje. «
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-20/07
Kozje, dne 27. septembra 2013
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost