Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2983. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija, stran 9049.

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 22. seji dne 25. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija
1. člen
V Odloku o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija (Uradni list RS, št. 82/01) se v drugi alineji 3. člena briše besedilo »socialnih in«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Prosilcu se lahko odobri subvencionirano obrestno mero za kreditiranje izgradnje, prenove in nakupa stanovanja ali stanovanjske hiše samo za en namen pri prvem reševanju stanovanjskega problema.«
2. člen
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Nadzor nad namensko porabo sredstev proračunskega sklada izvaja pri prejemnikih sredstev proračunskega sklada Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno.«
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00200-0002/01
Idrija, dne 25. septembra 2013
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.