Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2982. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija, stran 9049.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 22. seji dne 25. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 94/08, 55/10, 103/11, 97/12) se tretja alineja prvega odstavka 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»– oglaševanje in plakatiranje na stalnih objektih, ki se nahajajo na javnih mestih in na katerih ima Občina Idrija lastninsko, stvarno ali drugo pravico ter plakatiranje za potrebe volilne in referendumske kampanje, znotraj območij Krajevne skupnosti Mesto Idrija in Krajevne skupnosti Spodnja Idrija.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2008
Idrija, dne 25. septembra 2013
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.