Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2981. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9049.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – Zrud-2, 20/11 – Odl. US, 57/12), 16. in 101. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 22. redni seji dne 24. 9. 2013 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Na nepremičnini, parc. št. 5132/59, k.o. 1564 – Preloka, se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št. 5880254.
II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-4/2013-22
Črnomelj, dne 24. septembra 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.