Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2975. Sklep o določitvi dodatno potrebne subvencije cene storitve uporabe nogometnih stadionov in zimskega bazena, stran 9028.

Na podlagi Odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti (Uradni list RS, št. 7/11), 22., 46. in 71. člena Koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti, 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 38/10 – uradno prečiščeno besedilo), 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 22. seji dne 24. 9. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi dodatno potrebne subvencije cene storitve uporabe nogometnih stadionov in zimskega bazena
1. člen
Koncesionar mora, na podlagi izkazanih potreb ter z namenom zagotovitve pogojev za podaljšanje licence stadiona Arena Petrol za izvajanje domačih in mednarodnih nogometnih tekem, izboljšati nivo urejenosti nogometnih stadionov. Prav tako je koncesionar na pobudo uporabnikov ter v dogovoru s koncedentom podaljšal sezono obratovanja zimskega bazena za 7 dni (od 1.6. do 7. 6. 2013).
2. člen
Mestna občina Celje bo v letu 2013 v skladu z določili 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, Odloka o koncesiji za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti, 22., 46. in 71. člena Koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe gospodarjenja z javnimi objekti zagotovila dodatna sredstva za subvencioniranje cene uporabe nogometnih stadionov zaradi zagotovitve ustrezne urejenosti ter za subvencioniranje cene podaljšanja sezone obratovanja zimskega bazena.
3. člen
Osnova za določitev dodatne subvencije do polne cene uporabnine za izvajanje javnega programa uporabe nogometnih stadionov in zimskega bazena je povečanje stroškovne cene iz naslova zahtevanega izboljšanja urejenosti nogometnih stadionov ter podaljšanja obratovalne sezone zimskega bazena, zmanjšane za vrednost dodatnih prihodkov teh objektov iz omenjenega naslova.
Višina dodatne subvencije do polne cene uporabnine za izvajanje javnega programa v okviru nogometnih stadionov in zimskega bazena se za leto 2013 določi v višini 65.591 EUR z DDV.
Razporeditev dodatne subvencije po posameznih objektih je naslednja:
4. člen
Mestna občina Celje bo dodatna sredstva subvencije nakazala ZPO Celje d.o.o. na podlagi zahtevka, ki ga bo ZPO Celje d.o.o. izstavil na dan, ko stopi ta sklep v veljavo. Rok plačila dodatne subvencije cen uporabe javnih objektov je 30 dni od datuma prejema zahtevka na naslov Mestne občine Celje.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-5/2011
Celje, dne 24. septembra 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.