Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2974. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Celje, stran 9027.

Mestni svet Mestne občine Celje na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 22. seji dne 24. 9. 2013 sprejme
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Celje
1. člen
(1) V Odloku o priznanjih Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 125/04 in 8/12) se peti in šesti odstavek 6. člena nadomestita z novim petim odstavkom, ki se glasi:
»(5) Kristalni celjski grb lahko prejme posameznik s stalnim prebivališčem v Celju. Mestni svet Mestne občine Celje podeli kristalni grb za odličen uspeh in perspektivnost celjskih diplomantov, ki so pridobili najmanj sedmo raven izobrazbe in katerih povprečna ocena v celotnem študijskem obdobju je 9.00 in več.«.
(2) Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Kristalni celjski grb lahko prejme posameznik samo enkrat.«.
2. člen
V drugem odstavku 11. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– overjeno potrdilo o končani izobrazbi.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302–8/2013
Celje, dne 24. septembra 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost