Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2972. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 9025.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US., 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – Zrud-1A, 20/11 Odl. US in 57/12) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 24. seji dne 23. 9. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na parcelnih številkah 239/18, 242/7 in 242/8, vse v k.o. 1306 – Čatež.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Brežice, dne 23. septembra 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.