Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

2960. Ukaz o imenovanju članice Uradniškega sveta, stran 9010.

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 175. člena in drugega odstavka 176. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 74/09 Odl. US: U-I-136/07-13, 40/12 – ZUJF) izdajam
U K A Z
o imenovanju članice Uradniškega sveta
Za članico Uradniškega sveta namesto prof. dr. Janeza Čebulja imenujem mag. Heleno Kamnar.
Št. 003-03-4/2012-7
Ljubljana, dne 19. septembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije