Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013

Kazalo

2902. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 8908.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF in 46/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13 in 75/13) se v Prilogi I za vrstico:
»
+------------+-------------------------------+-----------+------+
|B017362   |Slovenski šolski muzej (SŠM)  |direktor  | 51 |
|      |                |MUZ    |   |
+------------+-------------------------------+-----------+------+
                                «
doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+------------+-------------------------------+------------+-----+
|B017390   |Center za upravljanje     |direktor JZ | 51 |
|      |z dediščino živega srebra   |      |   |
|      |Idrija (CUDHg Idrija)     |      |   |
+------------+-------------------------------+------------+-----+
                                «.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-29/2013
Ljubljana, dne 26. septembra 2013
EVA 2013-1711-0071
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost