Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013

Kazalo

2833. Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin, stran 8722.

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06, 87/11 in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa indekse vrednosti nepremičnin, ki so evidentirane v registru nepremičnin.
2. člen
(obdobje indeksiranja)
Indeksi vrednosti nepremičnin so izračunani kot kumulativni indeksi vrednosti nepremičnin za obdobje od 1. julija 2010 do 1. januarja 2013.
3. člen
(indeksi vrednosti nepremičnin)
(1) Indeksi vrednosti nepremičnin so določeni v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, po vrstah nepremičnin, kot so določene z modeli vrednotenja nepremičnin za vrednostne cone.
(2) Indeksi vrednosti nepremičnin iz prejšnjega odstavka so določeni glede na ponudbo in povpraševanje na trgu nepremičnin na dan 1. januar 2013, na katerega se opravi izračun indeksov vrednosti nepremičnin.
4. člen
(pripis novih vrednosti nepremičnin v registru nepremičnin)
Izračun vrednosti za posamezno nepremičnino na podlagi te uredbe in vpis nove vrednosti te nepremičnine v register nepremičnin se opravi najpozneje v 15 dneh od uveljavitve te uredbe.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-51/2013
Ljubljana, dne 19. septembra 2013
EVA 2013-2430-0059
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica