Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2013 z dne 9. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2013 z dne 9. 9. 2013

Kazalo

2782. Uredba o spremembi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 8645.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF in 46/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12 in 24/13) se v Prilogi I črta vrstica:
»
+------------+--------------------------+--------------+------+
|B017370   |Inštitut za varovanje   |direktor   |57  |
|      |zdravja (IVZ)       |JRZ/JIZ    |   |
+------------+--------------------------+--------------+------+
                               «,
za vrstico:
»
+------------+--------------------------+--------------+------+
|B017374   |Kmetijsko-gozdarska    |Predsednik  |57  |
|      |zbornica Slovenije (KGZS) |ZBORN     |   |
+------------+--------------------------+--------------+------+
                               «
se dodata novi vrstici, ki se glasita:
»
+-------------+-------------------------+--------------+------+
|B017370   |Nacionalni inštitut za  |direktor   |57  |
|       |javno zdravje (NIJZ)   |JRZ/JIZ    |   |
+-------------+-------------------------+--------------+------+
 
+------------+--------------------------+--------------+------+
|B017370   |Nacionalni laboratorij za |direktor   |57  |
|      |zdravje, okolje in hrano |JRZ/JIZ    |   |
|      |(NLZOH)          |       |   |
+------------+--------------------------+--------------+------+
                               «.
KONČNI DOLOČBI
2. člen
Določba prejšnjega člena se v delu, ki se nanaša na črtanje vrstice:
»
+------------+--------------------------+--------------+------+
|B017370   |Inštitut za varovanje   |direktor   |57  |
|      |zdravja (IVZ)       |JRZ/JIZ    |   |
+------------+--------------------------+--------------+------+
                               «,
začne uporabljati 1. januarja 2014.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-26/2013
Ljubljana, dne 6. septembra 2013
EVA 2013-1711-0065
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost