Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2574. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«, stran 7790.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (Uradni list RS, št. 67/12 in 24/13) se drugi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod poleg opravljanja javne službe iz prejšnjega odstavka zagotavlja tudi nastanitev zaposlenim študentom podiplomskega študija tretje stopnje s statusom mladega raziskovalca, študentom podiplomskega študija tretje stopnje, ki nimajo državljanstva Republike Slovenije in nimajo statusa mladega raziskovalca, prejemajo pa v Republiki Sloveniji dodeljeno štipendijo, gostujočim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem ter gostujočim raziskovalcem (v nadaljnjem besedilu: drugi uporabniki).«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Če ostanejo po nastanitvi subjektov iz prvega in drugega odstavka tega člena proste zmogljivosti, zavod omogoča nastanitev tudi drugim študentom, to je tistim, ki ne izpolnjujejo pogojev za subvencionirano bivanje po predpisu iz drugega odstavka 25. člena tega sklepa (v nadaljnjem besedilu: drugi študenti).«.
2. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(cena bivanja)
Cena bivanja v zavodu za študente iz prvega odstavka 6. člena tega sklepa je določena v predpisu iz drugega odstavka prejšnjega člena.
Cena bivanja v zavodu za druge uporabnike se določi na enak način kot za študente iz prejšnjega odstavka.
Zavod omogoča drugim študentom nastanitev po tržni ceni.«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-25/2013
Ljubljana, dne 25. julija 2013
EVA 2013-3330-0101
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost