Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2571. Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje, stran 7789.

Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), 8. in 9. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13) in 56. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 21/13 – ZVRS-G in 47/13) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje
I.
Območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje se določi za problemsko območje z visoko brezposelnostjo (v nadaljnjem besedilu: območje), na katerem se v obdobju od leta 2013 do leta 2018 izvedejo dodatni začasni ukrepi razvojne podpore.
II.
Za območje se sprejmejo naslednji ukrepi razvojne podpore:
– Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013 do 2018, v višini 13.374.000 eurov, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom, izvede pa ga Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
– Ukrep 2: Povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki ga izvede Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
– Ukrep 3: Davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje na podlagi 28. člena zakona, izvedba Davčna uprava Republike Slovenije;
– Ukrep 4: Spodbude za trajnostni razvoj podeželja iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, izvedba Ministrstvo za kmetijstvo in okolje;
– Ukrep 5: Prometna infrastruktura, izvedba Ministrstvo za infrastrukturo in prostor;
– Ukrep 6: Energetska infrastruktura, izvedba Ministrstvo za infrastrukturo in prostor ter delovna skupina, ki jo imenuje minister, pristojen za infrastrukturo in prostor;
– Ukrep 7: Seznanitev z urejanjem javne infrastrukture in prenosi državnega premoženja z države na občine, izvedba Občina Radeče, Občina Trbovlje in Občina Hrastnik.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-19/2013
Ljubljana, dne 25. julija 2013
EVA 2013-2130-0043
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti