Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2565. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013, stran 7773.

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 4. 7. 2013 sprejel
D O P O L N I T E V L E T N E G A N A Č R T A
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013
1. člen
V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2013 se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje v orientacijski vrednosti 3.688.289,16 EUR.
(PRILOGA 2).«
V prilogi 2 se v tabelo dodajo naslednje nepremičnine:
Stavbe in deli stavb
+-----+------------+---------+-------+-----------+--------------+
|ZAP. |SAMOUPRAVNA |NASLOV  |ID   |KVADRATURA |POSPLOŠENA  |
|ŠT. |LOKALNA   |     |OZNAKA |      |TRŽNA OZIROMA |
|   |SKUPNOST  |     |    |      |ORIENTACIJSKA |
|   |      |     |    |      |VREDNOST   |
|   |      |     |    |      |NEPREMIČNINE |
+-----+------------+---------+-------+-----------+--------------+
| 2 |Občina Žalec|Gotovlje |5651848| 615,75 m2 | 195.466,17 € |
|   |      |  206  |    |      |       |
+-----+------------+---------+-------+-----------+--------------+
Stavbna zemljišča
+----+------------+----------+--------+----------+--------------+
|ZAP.|SAMOUPRAVNA |KATASTRSKA|PARCELNA|KVADRATURA|POSPLOŠENA  |
|ŠT. |LOKALNA   |OBČINA IN |ŠTEVILKA|     |TRŽNA OZIROMA |
|  |SKUPNOST  |ŠIFRA   |    |     |ORIENTACIJSKA |
|  |      |KATASTRSKE|    |     |VREDNOST   |
|  |      |OBČINE  |    |     |NEPREMIČNINE |
+----+------------+----------+--------+----------+--------------+
| 53 |  Občina  |  994 – | 343/14 |  33 m2 | cca 330,00 € |
|  |  Žalec  |  Zalog |    |     |       |
+----+------------+----------+--------+----------+--------------+
| 54 |  Občina  |  999 – |  del | cca 2.500|   cca   |
|  |  Žalec  | Gorica | 309/1 |  m2  | 100.000,00 € |
+----+------------+----------+--------+----------+--------------+
2. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0014/2012
Žalec, dne 4. julija 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost