Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2538. Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2013, stran 7669.

Na podlagi prve alineje 5. člena v zvezi s prvim odstavkom 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2), prvega odstavka 8. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 14/13) ter 153. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13 in 56/13 – ZŠtip-1) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja
S K L E P
o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2013
I.
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij 2013 v primerjavi z istim obdobjem v letu 2012, se v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2) osnovni znesek minimalnega dohodka uskladi tako, da od 1. julija 2013 znaša 265,22 eurov.
II.
Usklajen znesek iz prejšnje točke se uporablja od 1. avgusta 2013.
Št. 007-68/2013
Ljubljana, dne 17. julija 2013
EVA 2013-2611-0065
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost