Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2474. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7331.

Na podlagi 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 22/13) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na svoji 4. dopisni seji dne 11. 7. 2013 sprejel naslednji
S K L E P
I.
Na zemljišču parc.št. 1372/4, k.o. Kunšperk, se ukine status javnega dobra v splošni rabi.
II.
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Bistrica ob Sotli.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2010-4 DOP
Bistrica ob Sotli, dne 11. julija 2013
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost