Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2465. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013, stran 7313.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr., 110/11 – ZDIU12) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 18. redni seji dne 9. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013 se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2013 določa v naslednjih zneskih:
«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2013
Dobrepolje, dne 9. julija 2013
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost