Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2462. Uredba o spremembah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stran 7312.

Na podlagi prvega odstavka 64.s člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
1. člen
V Uredbi o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 2/09 in 49/10) se v prvem odstavku 3. člena v tabeli črta odjemna skupina pod številko 17 Javna razsvetljava.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določi ponderje posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev električne energije, pri čemer upošteva obseg in značilnosti odjema posamezne skupine končnih odjemalcev, sorazmernost obremenitve posameznih skupin končnih odjemalcev in preprečevanje obremenitev, ki bi postavila določeno skupino odjemalcev v nekonkurenčen položaj na trgu ali drugače izkrivljala konkurenco.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedilom »Višino povprečnega prispevka na kW obračunske moči (brez DDV)« črtata vejica in besedilo »višino ponderja odjemne skupine«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-37/2013
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-2430-0090
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti