Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2452. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Rečica ob Savinji, stran 7026.

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08) in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 129/06) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 25. redni seji dne 4. 7. 2013 sprejel
S K L E P
o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Rečica ob Savinji
I.
Cene posameznih programov predšolske vzgoje, izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 129/06), se uskladijo in za posamezni program znašajo:
1. Prva starostna skupina:
– cena za Občino Rečica ob Savinji, ostale občine in starše: 421,91 EUR.
2. Druga starostna skupina in kombiniran oddelek:
– cena za Občino Rečica ob Savinji, ostale občine in starše: 325,74 EUR.
3. Prva starostna skupina – poldnevni program:
– cena za Občino Rečica ob Savinji, ostale občine: 421,91 EUR,
– cena za starše: 337,53 EUR.
4. Druga starostna skupina – poldnevni program:
– cena za Občino Rečica ob Savinji in ostale občine: 325,74 EUR,
– cena za starše 260,59EUR.
II.
Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje.
III.
Nove cene programov veljajo od 1. 7. 2013 dalje.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Rečica ob Savinji z dne 5. 7. 2012, štev.: 007-0002/2012-7.
Št. 007-0004/2013-20
Rečica ob Savinji, dne 4. julija 2013
Po pooblastilu župana
Občine Rečica ob Savinji
Podžupan
Milan Cajner l.r.

AAA Zlata odličnost