Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2440. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Postojna, stran 6951.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 15. seji dne 9. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Postojna
1. člen
V Odloku o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 121/08; v nadaljnjem besedilu: odlok) se za prvim odstavkom 6. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določila iz prejšnjega odstavka tega člena se gostinskim obratom iz 1. in 2. točke, ki obratujejo v mestnem jedru Postojne (tj. na Tržaški cesti do križišča z Globočnikovo ulico in Ljubljanski cesti do križišča z Notranjsko ulico), lahko odobri podaljšani obratovalni čas v času turistične sezone, od 15. aprila do 30. septembra, in sicer vsak dan največ do 24.00 ure, ob petkih in sobotah pa največ do 2.00 ure naslednjega dne.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji, tretji odstavek postane četrti, dosedanji četrti odstavek postane peti, peti odstavek pa postane šesti.
2. člen
V 7. členu odloka se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Obvezna priloga je soglasje krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja, o uri, do katere se obratovalni čas lahko podaljša v mejah, ki jih ta odlok določa. Soglasje krajevne skupnosti pridobi pristojni organ občinske uprave. V primeru, da krajevna skupnost soglasja ne poda v roku 30 dni od dneva, ko jo je pristojni organ občinske uprave za to zaprosil, se šteje, da je soglasje dano.«
Tretji odstavek 7. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Gostinec mora za gostinski obrat na stanovanjskem območju, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, priložiti potrdilo, da ima gostinski obrat izvedeno protihrupno zaščito ter izjavo, da bo poskrbel za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata ter za red v gostinskem obratu.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2013
Postojna, dne 9. julija 2013
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost