Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2434. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje, stran 6935.

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08) in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 129/06) je Občinski svet Občine Mozirje na 21. redni seji dne 11. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje
I.
Cene posameznih programov predšolske vzgoje, izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 129/06), se od 1. 7. 2013, uskladijo in za posamezni program znašajo:
   1. Prva starostna skupina in kombiniran
  oddelek
  – cena za Občino Mozirje in ostale občine      421,91 EUR
  – cena za starše                  421,91 EUR
  2. Druga starostna skupina
  – cena za Občino Mozirje,  starše in ostale
  občine                       325,74 EUR
  3. Prva starostna skupina – poldnevni program
  – cena za Občino Mozirje in ostale občine      421,91 EUR
  – cena za starše                  337,53 EUR
  4. Druga starostna skupina – poldnevni program
  – cena za Občino Mozirje in ostale občine      325,74 EUR
  – cena za starše                  260,59 EUR.
II.
Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje.
III.
Nove cene programov veljajo od 1. 7. 2013 dalje.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Občine Mozirje OE Vrtec Mozirje, z dne 19. 6. 2012, št.: 032-0005/2012.
Št. 032-0008/2013
Mozirje, dne 11. junija 2013
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost