Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2433. Odlok o dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, stran 6934.

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji 8. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
1. člen
V Odloku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 77/12) se dodata besedi »naslednjega dne«:
– v 4. členu pred podpičjem na koncu prve, druge, tretje, četrte in šeste alineje;
– v drugem odstavku 5. člena pred podpičjem na koncu druge in četrte alineje;
– v 6. členu v prvem odstavku pred podpičjem na koncu druge alineje in v drugem odstavku za besedilom »1. ure« in besedilom »5. ure«.
2. člen
V 4. členu se pika na koncu nadomesti s podpičjem in doda nova zadnja alineja, ki se glasi:
»– gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov ter samostojni gostinski vrtovi v času prireditev, pomembnih za Mestno občino Ljubljana, od 6. do 5. ure naslednjega dne.«.
3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku:
– v napovednem stavku za besedama »prometnih površin« doda besedilo »ter posebnih območij«;
– v četrti alineji za besedama »prometnih površin« doda besedilo »ter posebnih območij«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-84/2012-12
Ljubljana, dne 8. julija 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost