Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2420. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec, stran 6912.

Na podlagi 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je občinski svet na 20. redni seji dne 10. julija 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec
1. člen
V Odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 86/11) se 13. člen (posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»13. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine obstoječega objekta, gradnje novega objekta na parceli prej odstranjenega obstoječega objekta, oziroma kasneje odstranjenega obstoječega objekta (v roku štirih let po izdaji pravnomočnega gradbenega dovoljenja), oziroma spremembe namembnosti objekta, se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna v njenem celotnem znesku. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
(2) V primeru gradnje v območju kmetije se gradnje novega objekta na parcelah prej odstranjenega obstoječega objekta oziroma kasneje odstranjenega obstoječega objekta (v roku štirih let po izdaji pravnomočnega gradbenega dovoljenja) komunalni prispevek obračuna enako, kot je navedeno v prvem odstavku.
(3) V primeru, da se objekt, ki je namenjen rušenju, ne odstrani v roku štirih let od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, se lastnik objekta oglobi v višini, ki je navedena v drugem odstavku 20. člena odloka – za fizično osebo, za pravno osebo ali samostojnega podjetnika in za odgovorno osebo pravne osebe.
(4) V primeru gradnje novega objekta na obstoječi parceli objekta ali njenemu delu, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječo parcelo objekta ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(5) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za gradnjo novega objekta.
(6) Komunalni prispevek se bo na območju, katero se bo komunalno opremljalo po uveljavitvi predmetnega odloka, odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa komunalnega opremljanja oziroma po pogodbi o opremljanju, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške izgradnje komunalne opreme. Stroški za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se bodo obračunali na podlagi prvega odstavka 12. člena tega odloka, ob upoštevanju določil 6. člena odloka. To pomeni:
           Cp(ij skupni) = Cp(ij obstoječi) + Cp(ij investicija)
 
           Ct(ij skupni) = Ct(ij obstoječi) + Ct(ij investicija)

kjer je:
   Cp(ij skupni)    Cp(ij), ki se odmeri na posameznem
             območju investicije;
  Ct(ij skupni)    Ct(ij), ki se odmeri na posameznem
             območju investicije;
  Cp(ij obstoječi)   Cp(ij), ki je predmet obstoječih
             obračunskih stroškov;
  Ct(ij obstoječi)   Ct(ij), ki je predmet obstoječih
             obračunskih stroškov;
  Cp(ij investicija)  Cp(ij), ki je predmet investicije;
  Ct(ij investicija)  Ct(ij), ki je predmet investicije.«
PREHODNE DOLOČBE
2. člen
V 8. členu navedeni faktor dejavnosti za proizvodne stavbe (CC-SI: 1251) velja v višini 0,7 za obdobje od 1. 8. 2013 do 1. 8. 2015.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0020/2013
Dobrova, dne 10. julija 2013
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost