Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2409. Pravilnik o spremembah Pravilnika o Festivalu slovenskega filma, stran 6888.

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A, 33/11 – ZEkom-C) in drugega odstavka 18. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, Odl. US 18/13), je direktor Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, na podlagi soglasja sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, na 31. redni seji, dne 5. 4. 2013, sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o Festivalu slovenskega filma
1. člen
V Pravilniku o Festivalu slovenskega filma (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi: »Termin Festivala je praviloma vsako leto v septembru ali oktobru.«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedilo »dveh zaporednih Festivalov« nadomesti z besedilom »Festivala za posamezno koledarsko leto«.
3. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor Festivala najkasneje v tridesetih dneh po tem, ko je imenovan, direktorju agencije predlaga imenovanje programskega direktorja Festivala za izvedbo Festivala za posamezno koledarsko leto, ki ga mora direktor agencije potrditi. Programski direktor Festivala je lahko ponovno imenovan.«.
4. člen
V 21. členu se črta besedilo »prepoznavnih standardih za profesionalno prikazovanje na 35 mm, 16 mm formatu in«, beseda »navedena« se nadomesti z besedo »navedenih«.
5. člen
V drugem odstavku 22. člena se za besedo »naslov« doda besedilo »oziroma izpolniti preko sistema elektronske prijave na spletni strani Festivala«.
6. člen
V 31. členu se črta besedilo »v okviru finančnega načrta Festivala«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2013-3340-0011
Ljubljana, dne 5. aprila 2013
Jožko Rutar l.r.
direktor Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost