Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2406. Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice, stran 6873.

Na podlagi 5. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12 in 56/13) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice
1. člen
V Sklepu o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07, 85/10 in 100/11) se besedilo 1.a člena spremeni tako, da se glasi:
»S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenašata Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2011/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembah direktiv 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES in 2009/138/ES glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu (UL L št. 326 z dne 8. decembra 2011, str. 113), in Direktiva 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 201), zadnjič spremenjena z Direktivo 2010/78/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o spremembi direktiv 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES in 2009/65/ES glede pristojnosti Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) ter Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 120).«.
2. člen
V sedmem odstavku 56. člena se za besedo »holdingu« doda besedilo »ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu«.
V osmem odstavku se za besedo »holding« doda besedilo »ali EU nadrejeni mešani finančni holding«.
V devetem odstavku se za besedo »holdingu« doda besedilo »ali EU mešanemu finančnemu holdingu«.
3. člen
V sedmem odstavku 82. člena se za besedo »holdingu« doda besedilo »ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu«.
V osmem odstavku se za besedo »holding« doda besedilo »ali EU nadrejeni mešani finančni holding«.
V devetem odstavku se za besedo »holdingu« doda besedilo »ali EU mešanemu finančnemu holdingu«.
4. člen
V PRILOGI VI se v ODDELKU A2. za besedo »holdingu« doda besedilo »ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu«.
5. člen
V PRILOGI VIII se v ODDELKU A2. za besedo »holdingu« doda besedilo »ali EU nadrejenemu mešanemu finančnemu holdingu«.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. julija 2013
mag. Janez Fabijan l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost