Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2013 z dne 19. 7. 2013

Kazalo

2401. Sklep o spremembi Sklepa o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja, stran 6871.

Na podlagi 8. točke 129. člena in 194. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12 in 56/13) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi Sklepa o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja
1. člen
V Sklepu o naložbah bank in hranilnic v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja (Uradni list RS, št. 135/06 in 97/10) se besedilo tretjega odstavka 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Banka iz drugega odstavka tega člena, ki je podrejena finančnemu holdingu ali mešanemu finančnemu holdingu, mora obveznosti, določene s tem sklepom, izpolnjevati na podlagi konsolidiranega finančnega položaja tega finančnega holdinga ali tega mešanega finančnega holdinga, kadar je na podlagi 287. in 288. člena ZBan-1 Banka Slovenije pristojna za nadzor nad to banko na konsolidirani podlagi.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. julija 2013
mag. Janez Fabijan l.r.
namestnik predsednika
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost