Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013

Kazalo

2351. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013, stran 6836.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 22. seji dne 27. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2013
1. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so sredstva sklada proračunske rezerve oblikovani po ZJF. Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 1,5 % prihodkov od primerne porabe občine za leto 2013, kar znaša 50.252,00 EUR.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-70/2012
Žužemberk, dne 27. junija 2013
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.