Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2137. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 6408.

Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 − uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49.a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314 in 46/13) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13 in 51/13) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06, 47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10, 11/11, 29/11, 20/12, 97/12, 47/13 in 51/13) se v drugem odstavku 2. člena v tabeli »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat), Razpon plačnega razreda: 56–57« vrstica:
»
+--------------------+-------------+--------------------+-------+
|Direktorat za    |B017103   |Generalni direktor |  56 |
|pravosodno upravo  |       |direktorata MIN   |    |
+--------------------+-------------+--------------------+-------+
                                «
nadomesti z novo vrstico, ki se glasi:
»
+--------------------+-------------+--------------------+-------+
|Direktorat za    |B017103   |Generalni direktor |  57 |
|pravosodno upravo  |       |direktorata MIN   |    |
+--------------------+-------------+--------------------+-------+
                                «.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2013.
Št. 0100-317/2013/7
Ljubljana, dne 27. junija 2013
EVA 2013-2030-0079
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve in javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti