Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2135. Uredba o spremembah Uredbe o republiških priznavalninah na področju kulture, stran 6408.

Na podlagi 90. in 91. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10 in 20/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o republiških priznavalninah na področju kulture
1. člen
V Uredbi o republiških priznavalninah na področju kulture (Uradni list RS, št. 70/03) se v drugem odstavku 4. člena druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– podatke o višini zadnje izplačane pokojnine pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in podatke o višini pokojnin v drugih državah oziroma izjavo, da pokojnine v drugih državah ne prejema z izjavo o resničnosti in točnosti podatkov,«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Republiška priznavalnina je enaka razliki med zneskom 771,62 eura in višino predlagateljeve izplačevane pokojnine v Republiki Sloveniji in v drugih državah.
Znesek iz prejšnjega odstavka se letno uskladi s spremembo pokojnin v Republiki Sloveniji.
Prejemnik republiške priznavalnine je dolžan sporočiti spremembe podatkov o izplačevani pokojnini v Republiki Sloveniji in v tujini v 15 dneh od nastanka dejstva, ki vpliva na določitev višine republiške priznavalnine, ter nato vsako leto do konca januarja posredovati podatke o izplačevanih pokojninah za preteklo leto. Na podlagi spremenjenih dejstev minister ponovno odloči o upravičenosti do priznavalnine in njeni višini.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Upravičenci, ki imajo ob uveljavitvi te uredbe že priznano pravico do republiške priznavalnine po Uredbi o republiških priznavalninah na področju kulture (Uradni list RS, št. 70/03), od 1. 1. 2013 do uveljavitve teh sprememb ohranijo pravico v dodeljenem znesku. Z uveljavitvijo te uredbe se višina priznavalnine uskladi z višino, določeno v 2. členu te uredbe.
Upravičenci, ki imajo pravico do republiške priznavalnine priznano po predpisih pred Uredbo o republiških priznavalninah na področju kulture (Uradni list RS, št. 70/03), z uveljavitvijo te uredbe obdržijo pravico v dodeljenem znesku.
4. člen
Postopki za dodelitev republiške priznavalnine, o katerih pred uveljavitvijo te uredbe še ni bilo odločeno z odločbo, se dokončajo po določbah te uredbe.
5. člen
Ta sprememba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-3/2013
Ljubljana, dne 26. junija 2013
EVA 2013-3340-0002
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti