Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2119. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice, stran 6389.

Na podlagi 17., 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 24. redni seji dne 20. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 89/11 in 107/12) se spremeni 1. člen, ki se po novem glasi:
»(1) Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:
+---------------------------------------------+-----------------+
|Vrsta programa                | Cena programa |
|                       |   v EUR   |
+---------------------------------------------+-----------------+
|1. starostno obdobje 1 do 3 let – dnevni   |         |
|program                   |   436,16   |
+---------------------------------------------+-----------------+
|2. starostno obdobje 3 do 6 let – dnevni   |         |
|program                   |   301,04   |
+---------------------------------------------+-----------------+
|kombinirani oddelki in oddelki 3 do 4 leta – |         |
|dnevni program                |   313,10   |
+---------------------------------------------+-----------------+
|poldnevni program v kombiniranih oddelkih in |         |
|v oddelkih 2. starostnega obdobja      |   279,74   |
+---------------------------------------------+-----------------+
2. člen
Spremeni se 6. člen, ki se po novem glasi:
»(1) Znesek živil za otroka, upoštevan v ceni programov je 1,53 € dnevno. V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali iz drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 7. 2013 dalje.
Št. 011-0021/2013-1(120)
Slovenske Konjice, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti