Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2117. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta, stran 6387.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Grobelnik (izdelal Ibis d.o.o., Slovenska Bistrica, št. naloge 19/12 – OPPN, v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
Dokument iz 1. člena bo od 1. 7. 2013 do vključno 1. 8. 2013, javno razgrnjen v prostorih oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bistrica in v prostorih Krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju. Na vpogled bo v času uradnih ur občinske uprave in krajevne skupnosti.
3. člen
Območje obdelave OPPN zajema parc. št. 554 in 555, obe v k.o. Prebukovje. Predmet javne razgrnitve so tudi zemljišča izven območja obdelave OPPN, po katerih poteka predvidena GJI.
4. člen
Javna obravnava dokumenta bo 1. 8. 2013, ob 10. uri, v prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost pripombe in predloge k razgrnjenemu dokumentu posreduje pisno na naslov Občine Slovenska Bistrica, na elektronski naslov: obcina@slov-bistrica.si ali janja.mlaker@slov-bistrica.si, jih vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali jih poda ustno na zapisnik v okviru javne obravnave. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve ob 15. uri ne glede na način dostave.
6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.
Št. 3505-12/2012-27-1032
Slovenska Bistrica, dne 13. junija 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti