Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2110. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mokronog - Trebelno, stran 6372.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 16. redni seji dne 18. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mokronog - Trebelno
Določijo se naslednje cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode:
– Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske vode iz javnih površin
1.1 Omrežnina se obračuna glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
|Premer vodomera | Faktor  |Omrežnina/mesec/| Omrežnina/mesec/|
|        | omrežnin | v EUR brez DDV | v EUR z 9,5 % |
|        |      |        |    DDV    |
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
| DN < / = 20  |     1|     1,2218|      1,3379|
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
| 20 < DN < 40 |     3|     3,6654|      4,0136|
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
| 40 < / = DN < |     10|     12,2180|     13,3787|
|    50    |      |        |         |
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
| 50 < / = DN < |     15|     18,3270|     20,0681|
|    65    |      |        |         |
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
| 65 < / = DN < |     30|     36,6540|     40,1361|
|    80    |      |        |         |
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
| 80 < / = DN < |     50|     61,0900|     66,8936|
|   100    |      |        |         |
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
| 100 < / = DN < |    100|    122,1800|     133,7871|
|   150    |      |        |         |
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
| 150 < / = DN |    200|    244,3600|     267,5742|
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
1.2 Cena storitve
odvajanje odpadnih voda brez DDV       0,2622 EUR/ m3
odvajanje odpadnih voda z 9,5 % z DDV    0,2871 EUR/ m3.
1.3 Okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske vode se uporabnikom zaračuna skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
– Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske vode iz javnih površin
2.1 Omrežnina 1,6701 EUR/mesec za premer vodomera s faktorjem 1.
Omrežnina se obračuna glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo pregled­nico:
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
|Premer vodomera | Faktor  |Omrežnina/mesec/| Omrežnina/mesec/|
|        | omrežnin | v EUR brez DDV | v EUR z 9,5 % |
|        |      |        |    DDV    |
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
| DN < / = 20  |     1|     0,5265|      0,5765|
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
| 20 < DN < 40 |     3|     1,5795|      1,7296|
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
| 40 < / = DN < |     10|     5,2650|      5,7652|
|    50    |      |        |         |
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
| 50 < / = DN < |     15|     7,8975|      8,6478|
|    65    |      |        |         |
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
| 65 < / = DN < |     30|     15,7950|     17,2955|
|    80    |      |        |         |
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
| 80 < / = DN < |     50|     26,3250|     28,8259|
|   100    |      |        |         |
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
| 100 < / = DN < |    100|     52,6500|     57,6518|
|   150    |      |        |         |
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
| 150 < / = DN |    200|    105,3000|     115,3035|
+----------------+-----------+----------------+-----------------+
2.2 Cena storitve
čiščenje odpadnih voda brez DDV 0,5708 EUR/ m3
čiščenje odpadnih voda z 9,5 % z DDV 0,6250 EUR/ m3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati 1. 7. 2013.
Št. 355-0013/2013-03
Mokronog, dne 26. junija 2013
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti