Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2103. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Loški Potok, stran 6312.

Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/10) je Občinski svet Občine Loški Potok na 16. redni seji dne 6. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Loški Potok
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki jih upravlja javno podjetje Hydrovod d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe), porabnikom na področju Občine Loški Potok.
2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za porabnike na območju Občine Loški Potok, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Vodarina, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in je za vse vrste porabnikov enaka, znaša:
+------------------------------+----------------------------+
|     Vrsta porabe     |    Cena vključno    |
|               |  z vodnimi povračili   |
|               |   in brez DDV EUR/m3   |
+------------------------------+----------------------------+
|normirana poraba       |      1,2267      |
+------------------------------+----------------------------+
|prekomerna poraba       |      1,8401      |
+------------------------------+----------------------------+
4. člen
Omrežnina, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno DN 20 znaša:
+------------------------+--------------------+-----------------+
|    Vodomer     |    Faktor    |   Znesek   |
|            |   omrežnine   |  na vodomer  |
|            |          |   mesečno   |
+------------------------+--------------------+-----------------+
|   DN < / = 20    |    1,00    |   6,9112   |
+------------------------+--------------------+-----------------+
Za vodomere drugih dimenzij, se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
5. člen
(prehodna določba)
V prehodnem obdobju 2 let od uveljavitve tega sklepa, se vsem odjemalcem, ki imajo vgrajene vodomere večje od DN 50, obračunava omrežnina v višini, kot bi imeli vgrajen vodomer DN 50.
V primeru, da v prehodnem obdobju pride do spremembe faktorjev, določenih v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, se vsem odjemalcem obračunava omrežnina po novih faktorjih ob nespremenjenem izhodišču.
6. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Loški Potok (Uradni list RS, št. 91/03 in 137/04) ter Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 4/11).
Št. 301-0004/2013-1
Hrib - Loški Potok, dne 17. junija 2013
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti