Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2095. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško, stran 6306.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 99. in 101. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZVS-UPB2, 23/07 – popravek in 41/07 – popravek), 37. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 26. seji dne 20. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
I.
Občinski svet Občine Krško daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 18,96 EUR za efektivno uro storitve od 1. 7. 2013 dalje.
Ceno efektivne ure predstavljajo stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja v višini 3,53 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 15,43 EUR/uro.
II.
Subvencija občine Krško k polni ceni storitve znaša skupaj 13,27 EUR na uro in je sestavljena iz subvencije:
– Stroškov strokovne priprave 1,13 EUR/uro.
– Stroškov vodenja in koordiniranja 1,34 EUR/uro.
– 70  % cene neposredne oskrbe, oziroma 10,80 EUR/uro.
III.
Prispevek uporabnika znaša 3,62 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo Krško.
Cena za uporabnika se ob nedeljah poviša za 40 % in tako znaša 5,07 EUR/uro.
Cena za uporabnika se ob praznikih poviša za 50 % in tako znaša 5,43 EUR/uro.
IV.
Pozitivni izid iz leta 2012 se porabi v letu 2013 za stroške poslovanja z namenom izboljšanja delovnih pogojev zaposlenih na enoti in u namenom oplemenitenja kvalitete storitev za uporabnike.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2013 dalje.
Št. 122-1/2013-O702
Krško, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti