Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2094. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško, stran 6306.

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 26. seji dne 20. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
1. člen
Cene dnevnih programov (6–9 ur) predšolske vzgoje v vrtcih Občine Krško od 1. 9. 2013 dalje znašajo:
                               v EUR
-----------------------------------------------------------------
        Starostna   Starostna  Starostna  Razvojni
 Vrtec     skupina    skupina   skupina   oddelek
        1–3 let    3–4 let   3–6 let
             in kombinirani
               oddelek
-----------------------------------------------------------------
 1. Brestanica  514,02    339,85    308,27    –
-----------------------------------------------------------------
 2. Koprivnica  566,67     –     362,65    –
-----------------------------------------------------------------
 3. Krško    482,75    388,84    339,46   778,70
-----------------------------------------------------------------
 4. Leskovec   457,52    354,64    355,32    –
-----------------------------------------------------------------
 5. Podbočje   553,01    390,53    339,27    –
-----------------------------------------------------------------
 6. Raka     447,55    345,56    322,15    –
-----------------------------------------------------------------
 7. Senovo    453,82    344,50    306,61    –
-----------------------------------------------------------------
2. člen
Cene programov so oblikovane na podlagi metodologije, kot izhaja iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnova za določanje in obračunavanje plačil se določi na podlagi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško.
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Centri za socialno delo odločajo o pravici do znižanja plačila za programe vrtcev po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo (znižano plačilo vrtca), glede na uvrstitev v dohodkovni razred.
3. člen
Stroški živil za prehrano otrok v vrtcih Občine Krško znašajo 2,02 EUR na otroka na dan.
4. člen
Vrtec staršem zaračuna 4,75 EUR za vsako začeto uro zamude v naslednjih primerih:
– ko starši ob zaključku poslovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka,
– kadar je otrok v vrtcu več kot 9 ur dnevno.
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2013.
Št. 605-2/2012-O704
Krško, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti