Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2092. Odlok o zagotovitvi sredstev v letu 2013 za odpravo posledic neurja iz leta 2005, poplav iz leta 2010 in 2012 ter povečanega pretoka vod v januarju in poškodb na infrastrukturi zaradi dolgotrajne zime v letu 2013, stran 6305.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, št. 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 26. seji dne 20. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o zagotovitvi sredstev v letu 2013 za odpravo posledic neurja iz leta 2005, poplav iz leta 2010 in 2012 ter povečanega pretoka vod v januarju in poškodb na infrastrukturi zaradi dolgotrajne zime v letu 2013
1. člen
S tem odlokom se zagotavlja sredstva Občine Krško za plačilo stroškov, nastalih pri odpravljanju posledic neurja v letu 2005, poplav v letu 2010 in 2012 ter povečanega pretoka vod v januarju in poškodb na infrastrukturi zaradi dolgotrajne zime v letu 2013.
2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava posledic škode iz prejšnjega člena znaša 414.000,00 €.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve občine. Obveznosti v breme sredstev rezerv se lahko prevzamejo sorazmerno z obračunanimi in izločenimi sredstvi rezerve v proračunski rezervni sklad.
3. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, ki sta ga pripravila Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in Kabinet župana Občine Krško, razporedijo za:
+-------------------------------------------------+-------------+
|Sanacijo plazu na Trški gori           | 150.856,75 €|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Plačilo računov intervencije ob poplavah     |       |
|novembra 2012                  | 19.143,25 €|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo  |       |
|novega mostu                   | 15.000,00 €|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Izvedbo začasne peš brvi in izgradnjo novega   |       |
|mostu čez Lokvanjski potok na cesti JP2 692071  |       |
|Odcep Češek - Omerzel              | 65.000,00 €|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Izvajanje svetovalnih storitev in strokovnega  |       |
|nadzora pri sanacijah in po naravnih nesrečah  | 24.000,00 €|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Izdelavo projektne dokumentacije         | 11.000,00 €|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Izdelavo geomehanskih mnenj in poročil za    |       |
|sanacije usadov in udorov brežin ob občinskih  |       |
|cestah                      | 15.000,00 €|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Sanacijo zdrsa zemljine pod cesto JP 691141 v  |       |
|Reštanju                     | 30.000,00 €|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Sanacijo plazu Kalce na lokalni cesti LC 191171 | 16.000,00 €|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Začasno sanacijo plazu Vrhulje 12 F zaradi    |       |
|stabilizacije ceste               |  8.000,00 €|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Sanacijo plazu Podulce ob javni poti JP 694217  | 60.000,00 €|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupaj                      | 414.000,00 €|
+-------------------------------------------------+-------------+
4. člen
Župan lahko sredstva za posamezne namene, določene v 3. členu tega odloka, zaradi drugačnih prioritet odprave posledic neurja, prerazporeja med opisanimi objekti, vendar te prerazporeditve ne smejo presegati 20 % skupnega obsega sredstev, določenega v tem odloku.
5. člen
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan posreduje Občinskemu svetu.
6. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o zagotovitvi sredstev v letu 2013 za odpravo posledic neurja iz leta 2005, poplav iz leta 2010 in 2012 ter povečanega pretoka vod v januarju 2013 (Uradni list RS, št. 16/13).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-134/2012-O607
Krško, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti