Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2091. Obvezna razlaga četrte alineje 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Krško, stran 6304.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) in 99. člena poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško (Uradni list RS, št. 7/01 in 98/09) je Občinski svet Občine Krško na 26. seji dne 20. 6. 2013 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
četrte alineje 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05, 25/06 – obvezna razlaga, 77/08 in 74/10)
I.
Obvezna razlaga četrte alineje 5. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih občine Krško, ki se nanaša na gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov po določilih Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) se glasi:
»Na območju kmetije ali stanovanjske stavbe je kot vrsta objekta dovoljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih določa Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13).
Območje kmetije ali stanovanjske stavbe se šteje zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov in to je parcela namenjena gradnji, na kateri stoji ena stanovanjska stavba z ali brez gospodarskih poslopij.
Na kmetijskih zemljiščih je kot vrsta objekta dovoljena gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so:
– mala komunalna čistilna naprava;
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, razen bazena za kopanje, za gašenje požara, grajen ribnik in okrasni bazen;
– pomožni kmetijsko - gozdarski objekt:
kozolec,
grajeni rastlinjak,
napajalno korito,
krmišče za živali in divjad v leseni izvedbi,
grajena obora, ki je več kot 0,5 ha velika površina v naravnem okolju obdana z ograjo,
grajena ograja za pašo živine,
opora za trajne nasade,
grajena poljska pot.«.
II.
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-11/2013-O503
Krško, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti