Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2069. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, stran 6267.

Na podlagi 5., 24., 41., 46., 50., 71., 72. in 76. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 78/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 60/07) se v drugem odstavku 5. člena besedilo »Direktive Sveta 90/435/EGS z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (UL L 225 z dne 20. avgusta 1990, str. 6), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2006/98/ES o prilagoditvah nekaterih direktiv na področju obdavčitve zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. decembra 2006, str. 129) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 90/435/EGS)« nadomesti z besedilom »Direktive Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic (prenovitev) (UL L št. 345 z dne 29. decembra 2011, str. 8) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2011/96/EU)«.
2. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »Direktive 90/435/EGS« nadomesti z besedilom »Direktive 2011/96/EU«.
V drugem odstavku se besedilo »Direktive 90/435/EGS« nadomesti z besedilom »Direktive Sveta 2011/96/EU«.
3. člen
V Prilogi 1 se za šesto alinejo doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– porez na dobit na Hrvaškem,«,
dosedanja sedma do šestindvajseta alineja pa postanejo osma do sedemindvajseta alineja.
4. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
7. člen
V Prilogi 5 se za šestindvajseto alinejo, na koncu katere se podpičje nadomesti s piko, doda sedemindvajseta alineja, ki se glasi:
»– družbe po hrvaški zakonodaji: ‚dioničko društvo‘, ‚društvo s ograničenom odgovornošću‘ in druge družbe, ustanovljene po hrvaškem pravu, ki so zavezanke za hrvaški davek od dobička.«.
8. člen
V Prilogi 6 se za šesto alinejo doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– porez na dobit na Hrvaškem,«,
dosedanja sedma do šestindvajseta alineja pa postanejo osma do sedemindvajseta alineja.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2013.
Št. 007-291/2013/14
Ljubljana, dne 26. junija 2013
EVA 2013-1611-0050
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti