Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2047. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič, stran 6171.

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 22. redni seji dne 13. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 34/09), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
V 4. členu odloka se spremeni kategorizacija lokalnih cest (LC) tako, da se v seznamu lokalnih cest (LC) spremenijo naslednje lokalne ceste (LC):
------------------------------------------------------------------------------------
  Zap.  Cesta  Odsek Začetek  Potek    Konec  Dolžina Preostala  Namen
  št.          odseka        odseka   [m]  dolžina v uporabe
                                 sosednji
                                  občini
                                  [m]
------------------------------------------------------------------------------------
  5.1 428030 428031 LC 428-   Slap   Jelendol  5.358         V
            041   (križišče
                 za Lom) –
                 Jelendol
  6.1 428040 428041 LC 428-   Slap   Slaparska  4.114         V
            021   (križišče)   vas
                 – Lom –
                 Slaparska
                  vas
------------------------------------------------------------------------------------
3. člen
V 4. členu odloka se spremeni kategorizacija lokalnih cest (LC) tako, da se iz seznama lokalnih cest (LC) izvzamejo naslednje lokalne ceste (LC):
------------------------------------------------------------------------------------
  Zap.  Cesta  Odsek Začetek  Potek    Konec  Dolžina Preostala  Namen
  št.          odseka        odseka   [m]   dolžina  uporabe
                                  v
                                sosednji
                                 občini
                                  [m]
------------------------------------------------------------------------------------
  3.4 428010 428014 LC 428- Podljubelj Završnik  3.697         V
            012     –
                 Završnik
  8.1 428060 428061 LC 428- Križe –   R2 410  2.443         V
            051    Zg.
                 Vetrno
                  –
                 Senično
  9.1 428090 428091 R2 410  Senično   LC 183-  1.621  58 Kranj   V
                  –      111
                 Novake
------------------------------------------------------------------------------------
4. člen
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Tržič znaša 54.349 m (54,349 km).
5. člen
V 6. členu odloka se spremeni in dopolni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se v seznamu javnih poti (JP) spremenijo in dodajo naslednje javne poti (JP):
------------------------------------------------------------------------------------
  Zap.  Cesta  Odsek Začetek  Potek    Konec   Dolžina Preostala  Namen
  št.          odseka        odseka    [m]  dolžina v uporabe
                                  sosednji
                                  občini
                                   [m]
------------------------------------------------------------------------------------
  2.2 928000 928002 JP 928-  Cerkev   Podljubelj  290         V
            001    Sv. Ane    300
  3.1 928020 928021 G2 101  glavna    Lajb    164         V
                 cesta –
                  Lajb
  3.2 928020 928022 LC 428-  lokalna  Potočnik   146         V
            011    cesta –
                 Potočnik
  4.2 928030 928032 LC 428- Podljubelj Podljubelj  496         V
            011     –     252
                 Tominčev
                  Slap
  4.3 928030 928033 JP 928- Podljubelj  kamp    289         V
            032    – kamp
  7.1 928060 928061 LC 428- Podljubelj Počivalnik  4.231         V
            012     –
                 Počivalnik
  8.1 928070 928071 G2 101  G2 101 –  Podljubelj   79         V
                 Podljubelj   99
                  99
  8.7 928070 928077 LC 428-  skozi   Deševno   609         V
            012    naselje
                 Deševno
 10.1 928090 928091 LC 428- Jamenšnek  Jamenšnek   135         V
            031
 11.1 928100 928101 LC 428- LC 031 –   Filip    264         V
            031    Filip
 12.1 928110 928111 LC 428-  Dolina   Dolina    408         V
            031    od LC    29
                  031 –
                  mimo
                 šole –
                 Kušperger
 15.1 928140 928141 LC 428-  Od LC   Potarje   202         V
            041    041 –    10d
                 Potarje
                  10d
 18.2 928170 928173 LC 428-  Brdo    Brdo 82   503         V
            041
 20.1 928190 928191 LC 428- LC 041 –  Grahovše   140         V
            041   Grahovše    23
                  23
 22.3 928210 928214 LC 428- LC 161 –    Sp.    104         V
            161    skozi   Vetrno
                  vas
 23.2 928220 928222 JP 928- križišče   Zalovka   469         V
            223     pri
                 cerkvi –
                 Zalovka
 26.2 928250 928252 R2 410  R2 410 –   Senično   134         V
                 Senično
 27.1 928260 928261 LC 183- LC 111 –  Novake 4   819   44 Kranj   V
            111    Novake
 29.1 928280 928281 JP 928- JP 285 –   Sebenje    30         V
            285    Sebenje    15
                  15
 35.1 928340 928341 LC 428- LC 101 –   Sebenje    40         V
            101    Sebenje    68
                  68
 41.1 928400 928401 LC 428- LC 131 –   Zvirče    56         V
            131    Zvirče    13
                  13
 43.1 928420 928421 R3 638  Brezje   Brezje    122         V
                  pri     pri
                 Tržiču   Tržiču
 45.2 928440 928442 LC 428- LC 141 –   Brezje    185         V
            141    Brezje    pri
                  pri    Tržiču
                 Tržiču    14
                  14
 45.4 928440 928444 LC 428-  Brezje   Brezje    189         V
            141     vas     pri
                       Tržiču
                        33
 49.1 928480 928481 LC 348- LC 071 –   Leše 2c   222         V
            071    Leše 2c
 49.2 928480 928482 LC 348- LC 071 –   Leše 6    91         V
            071    Leše 6
 49.3 928480 928483 LC 348- LC 071 –   Leše 21    39         V
            071    Leše 21
 49.4 928480 928484 LC 348- LC 071 –   Leše 38    66         V
            071    Leše 38
 49.6 928480 928487 LC 348- LC 071 –   Leše 22    69         V
            071    Leše 22
 51.1 928510 928511 LC 428- LC 051 –   LC 428-   438         V
            051    Pot na    121
                 polje –
                 LC 121
 52.2 928520 928521 LC 428- LC 141 –   Brezovo   949         V
            141    Brezovo    3
                   3
 54.5 928600 928605 LC 428- Kosarska  Kosarska    34         V
            021    ulica 8   ulica 8
 54.6 928600 928606 JP 928- Cerkvena  Kukovnica   327         V
            601    ulica –
                 Kukovniška
                  pot
 55.1 928700 928701 R2 410  R2 410 –   Gozd 8   3.465         V
                  Zg.
                 Vetrno –
                  Gozd
 56.3 928710 928713 LZ 428- Ravne 26  Ravne 26    17         V
            281
 56.9 928710 928719 LZ 428- Ravne 24  Ravne 24    98         V
            281
 57.1 928720 928721 LC 428- Čevljarska  JP 928-   346         V
            012    ulica –    727
                  za
                 Mošenikom
                   –
                 obvoznica
 57.7 928720 928727 JP 928-  Blejska   JP 928-   253         V
            753    – za     721
                 Mošenikom
 67.2 928820 928822 JP 928-  odcep   Pot na    54         V
            821    Sitar   Močila
                        10
 67.3 928820 928823 JP 928-  mimo    Pot na    35         V
            821    Česna   Močila
                        15
 67.6 928820 928826 JP 929- JP 001 –  Planinska   79         V
            001    pot na   pot 32
                 Polano
 68.3 928830 928833 JP 928- JP 831 –  kmetijska   31         V
            831   kmetijska  zadruga
                 zadruga
 68.4 928830 928834 R2 410  R2 410 –  kmetijska   59         V
                 kmetijska  zadruga
                 zadruga
 68.5 928830 928835 R2 410  R2 410 –   osnovna   190         V
                 Pot na    šola
                  polje
 75.4 928900 928904 JP 928- Begunjska  Begunjska   266         V
            901   cesta 70  cesta 70
 76.1 928910 928911 LC 428- LC 131 –  Kovorska    44         V
            131   Kovorska   cesta
                  cesta
 76.5 928910 928915 JP 928- JP 913 –  Kovorska   116         V
            913   Kovorska  cesta 55
                 cesta 55
 79.4 928940 928944 LC 428- LC 142 –  Cesta na    65         V
            142   Cesta na   Brdo 5
                 Brdo 5
 82.2 928970 928972 R2 410  Mlaka –   bloki    93         V
                  bloki
 85.1 929000 929001 LC 428-  Križe –  vodohran   326         V
            051   vodohran
------------------------------------------------------------------------------------
6. člen
V 6. členu odloka se spremeni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se iz seznama javnih poti (JP) izvzamejo naslednje javne poti (JP):
------------------------------------------------------------------------------------
  Zap.  Cesta  Odsek Začetek  Potek    Konec  Dolžina Preostala  Namen
  št.          odseka        odseka   [m]  dolžina v uporabe
                                 sosednji
                                 občini
                                  [m]
------------------------------------------------------------------------------------
  4.4 928030 928034 JP 928- JP 032 –   JP 928-  275         V
            032     pri     032
                 Počepku
                 – JP 032
  7.2 928060 928062 LC 428- LC 014 –   Kmetija  513         V
            014    Reber    Šišek
  9.1 928080 928081 LC 428- LC 012 –   Kramar   344         V
            012   Kramarjeva
                  guba
 13.2 928120 928123 LC 428- LC 031 –   Dolina   99         V
            031    Kavčič    27
 19.2 928180 928182 LC 428- LC 041 –  Grahovše  1.176         V
            041   Grahovše    6
                   6
 21.1 928200 928201 JP 928- JP 202 –   Rekar   730         V
            202    Rekar
 23.1 928220 928221 JP 928- križišče   Senično  198         V
            223    (pri     23
                 cerkvi)
                 – most
 25.1 928240 928241 LC 428- Novake –   Senično  213         V
            091    Senično    27
                  27
 45.1 928440 928441 JP 928- JP 442 –   Brezje   113         V
            442    Brezje    pri
                  pri    Tržiču
                 Tržiču    14
                  14
 45.3 928440 928443 JP 928-  mimo    LC 428-   99         V
            442    doma     141
                 krajanov
 48.1 928470 928472 LC 428-  Vadiče   Vadiče 7  789         V
            151   LC 151 –
                 Vadiče 7
 57.5 928720 928725 LC 428- Čevljarska  JP 928-   82         V
            012    ulica    721
 65.5 928800 928805 JP 928-  Pot na   LC 428-   87         V
            511    polje    121
                  (ob
                 vrstnih
                 hišah)
 74.3 928890 928893 R3 638  Mercator,  G2 101   132         V
                 Deteljica
 76.2 928910 928912 JP 928- JP 911 –  Kovorska  136         V
            911   Kovorska  cesta 23
                 cesta 23
 76.4 928910 928914 JP 928-  JP 913   Kovorska  115         V
            913   (Kovorska  cesta 53
                  cesta
                  43) –
                 Kovorska
                 cesta 53
 84.2 928990 928992 JP 928-  JP 994    Vila   213         V
            994    (Pot na  Bistrica
                 Bistriško
                 planino)
                 – Vila
                 Bistrica
------------------------------------------------------------------------------------
7. člen
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Tržič znaša 67.971 m (67,971 km).
8. člen
Ceste, ki so predmet te spremembe in dopolnitve odloka, se upravljajo enako kot ostale občinske ceste.
9. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2012-316(507) z dne 28. 11. 2012.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-17/2013-36
Tržič, dne 13. junija 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost