Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2045. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Trebnje, stran 6169.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 20. redni seji dne 5. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Trebnje
Določijo se naslednje cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode:
– Oskrba s pitno vodo
1.1 Omrežnina se obračuna glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+---------------+------------+----------------+-----------------+
|Premer vodomera|  Faktor  |Omrežnina/mesec/|Omrežnina/mesec/ |
|        | omrežnin | v EUR brez  |v EUR z 9,5% DDV |
|        |      |   DDV    |         |
+---------------+------------+----------------+-----------------+
|  DN ? 20  |   1   |    5,5112  |      6,0348|
+---------------+------------+----------------+-----------------+
| 20 < DN < 40 |   3   |   16,5336  |     18,1043|
+---------------+------------+----------------+-----------------+
| 40 < / = DN < |   10   |   55,1120  |     60,3476|
|    50   |      |        |         |
+---------------+------------+----------------+-----------------+
| 50 < / = DN < |   15   |   82,6680  |     90,5215|
|    65   |      |        |         |
+---------------+------------+----------------+-----------------+
| 65 < / = DN < |   30   |   165,3360  |     181,0429|
|    80   |      |        |         |
+---------------+------------+----------------+-----------------+
| 80 < / = DN < |   50   |   275,5600  |     301,7382|
|   100   |      |        |         |
+---------------+------------+----------------+-----------------+
| 100 < / = DN <|  100   |   551,1200  |     603,4764|
|   150   |      |        |         |
+---------------+------------+----------------+-----------------+
|  150 ? DN  |  200   |  1.102,2400  |    1.206,9528|
+---------------+------------+----------------+-----------------+
1.2 Cena storitve
oskrba s pitno vodo brez DDV         0,7800 EUR/ m3
oskrba s pitno vodo z 9,5% DDV        0,8541 EUR/ m3.
Št. 007-16/2013
Trebnje, dne 5. junija 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost