Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2044. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trebnje, stran 6168.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 102/12) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 20. redni seji dne 5. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trebnje
Določijo se naslednje cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode:
– Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske vode iz javnih površin
1.1 Omrežnina se obračuna glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+----------------+------------+----------------+----------------+
|Premer vodomera |  Faktor  |Omrežnina/mesec/|Omrežnina/mesec/|
|        | omrežnin | v EUR brez DDV |v EUR z 9,5% DDV|
+----------------+------------+----------------+----------------+
| DN < / = 20  |   1   |     3,1894|     3,4924|
+----------------+------------+----------------+----------------+
| 20 < DN < 40 |   3   |     9,5682|     10,4772|
+----------------+------------+----------------+----------------+
| 40 < / = DN < |   10   |     31,8940|     34,9239|
|    50    |      |        |        |
+----------------+------------+----------------+----------------+
| 50 < / = DN < |   15   |     47,8410|     52,3859|
|    65    |      |        |        |
+----------------+------------+----------------+----------------+
| 65 < / = DN < |   30   |     95,6820|    104,7718|
|    80    |      |        |        |
+----------------+------------+----------------+----------------+
| 80 < / = DN < |   50   |    159,4700|    174,6197|
|   100    |      |        |        |
+----------------+------------+----------------+----------------+
| 100 < / = DN < |  100   |    318,9400|    349,2393|
|   150    |      |        |        |
+----------------+------------+----------------+----------------+
| 150 < / = DN |  200   |    637,8800|    698,4786|
+----------------+------------+----------------+----------------+
1.2 Cena storitve
odvajanje odpadnih voda brez DDV        0,2622 EUR/m3
odvajanje odpadnih voda z 9,5% z DDV     0,2871 EUR/m3.
1.3 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske vode se uporabnikom zaračuna skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
– Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in padavinske vode iz javnih površin
2.1 Omrežnina se obračuna glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+---------------+-------------+----------------+----------------+
|Premer vodomera|  Faktor  |Omrežnina/mesec/|Omrežnina/mesec/|
|        | omrežnin  | v EUR brez DDV |v EUR z 9,5%DDV |
+---------------+-------------+----------------+----------------+
| DN < / = 20 |   1   |     1,6701|     1,8288|
+---------------+-------------+----------------+----------------+
| 20 < DN < 40 |   3   |     5,0103|     5,4863|
+---------------+-------------+----------------+----------------+
| 40 < / = DN < |   10   |     16,7010|     18,2876|
|    50   |       |        |        |
+---------------+-------------+----------------+----------------+
| 50 < / = DN < |   15   |     25,0515|     27,4314|
|    65   |       |        |        |
+---------------+-------------+----------------+----------------+
| 65 < / = DN < |   30   |     50,1030|     54,8628|
|    80   |       |        |        |
+---------------+-------------+----------------+----------------+
| 80 < / = DN < |   50   |     83,5050|     91,4380|
|   100   |       |        |        |
+---------------+-------------+----------------+----------------+
| 100 < / = DN <|   100   |    167,0100|    182,8760|
|   150   |       |        |        |
+---------------+-------------+----------------+----------------+
| 150 < / = DN |   200   |    334,0200|    365,7519|
+---------------+-------------+----------------+----------------+
2.2 Cena storitve
čiščenje odpadnih voda brez DDV        0,5708 EUR/m3
čiščenje odpadnih voda z 9,5% z DDV      0,6850 EUR/m3.
Št. 007-15/2013
Trebnje, dne 5. junija 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost