Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2038. Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico, stran 6153.

Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) ter 8. in 9. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico
I.
Območje občin Kungota, Hoče - Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi se določi za problemsko območje z visoko brezposelnostjo (v nadaljnjem besedilu: območje), na katerem se v obdobju 2013–2018 izvedejo dodatni začasni ukrepi razvojne podpore.
II.
Za območje se sprejmejo naslednji dodatni začasni ukrepi razvojne podpore:
– ukrep 1: program spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 v višini 32.000.000 eurov, ki ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
– ukrep 2: povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost na podlagi 27. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki se uporablja od začetka veljavnosti tega sklepa, in ga izvede Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prek Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje;
– ukrep 3: davčna olajšava za zaposlovanje v Mariboru s širšo okolico na podlagi 28. člena zakona, ki se uporablja od začetka veljavnosti tega sklepa, in ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Davčne uprave Republike Slovenije;
– ukrep 4: davčna olajšava za investiranje v Mariboru s širšo okolico na podlagi 28. člena zakona, ki se uporablja od začetka veljavnosti tega sklepa, in ga izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Davčne uprave Republike Slovenije;
– ukrep 5: spodbude za trajnostni razvoj podeželja v obdobju 2014–2018 v okvirni višini 3.000.000 eurov, ki ga izvede Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Ukrep se izvede iz sredstev za Program razvoja podeželja 2014–2020 prek dodelitve sredstev lokalnim akcijskim skupinam, ki bodo v naslednjem programskem obdobju pokrivale problemsko območje v okviru novega mehanizma EU lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost;
– ukrep 6: garancije s subvencijo obrestne mere za investicijske kredite v okviru regijske garancijske sheme za Podravsko regijo in v okviru regijske garancijske sheme za Koroško regijo. Ukrep se izvede v dveh fazah, prva je izbor izvajalca regijskih garancijskih shem in dodelitev sredstev namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja kot dolgoročne vloge za vzpostavitev regijskih garancijskih shem, v predvideni višini 2.200.000 eurov s pričakovanim multiplikatorjem 4. Druga faza je nadgradnja ukrepa z nepovratnimi sredstvi v obliki čiste subvencije začetnih investicij za kredite podjetjem v Mariboru s širšo okolico, za katerega je odobreno poroštvo regijske garancijske sheme. Ukrep izvede Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prek Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018;
– ukrep 7: spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov in/ali sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2014 in 2015 v višini 4.000.000 eurov. Ukrep bo izveden z javnimi razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma izvajalskih institucij v letu 2013.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-16/2013
Ljubljana, dne 20. junija 2013
EVA 2013-2130-0042
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost