Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1975. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 6001.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 40/12 – ZUJF in 46/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12 in 24/13) se v drugem odstavku 3. člena v preglednici vrste izplačil C020, C040, D010, D020, D025, D026, G020, G051, H100, J050 in J051 spremenijo tako, da se glasijo:
»
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|C020|dodatek za   |dodatki  |0,0033|osnovna    |% od   |1|1|
|  |delovno dobo  |      |   |plača FJU x  |osnovne  | | |
|  |        |      |   |(faktor x   |plače za | | |
|  |        |      |   |število    |obračun  | | |
|  |        |      |   |dopolnjenih  |     | | |
|  |        |      |   |let delovne  |     | | |
|  |        |      |   |dobe)     |     | | |
|  |        |      |   |25. člen    |     | | |
|  |        |      |   |ZSPJS, 1.   |     | | |
|  |        |      |   |člen ZSPJS-  |     | | |
|  |        |      |   |R,       |     | | |
|  |        |      |   |35. člen    |     | | |
|  |        |      |   |KPJS      |     | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|C040|dodatek za   |dodatki  | /  |23,27 € –   |     |1|1|
|  |specializacijo,|      |   |specializacija,|     | | |
|  |magisterij   |      |   |36,21 € –   |     | | |
|  |ali doktorat  |      |   |magisterij,  |v znesku | | |
|  |        |      |   |59,47 € –   |     | | |
|  |        |      |   |doktorat    |     | | |
|  |        |      |   |(dodatek k   |     | | |
|  |        |      |   |osnovni    |     | | |
|  |        |      |   |plači FJU)   |     | | |
|  |        |      |   |(1) 27.    |     | | |
|  |        |      |   |člen ZSPJS,  |     | | |
|  |        |      |   |37. člen    |     | | |
|  |        |      |   |KPJS,     |     | | |
|  |        |      |   |(2) 20.    |     | | |
|  |        |      |   |člen ZSPJS-  |     | | |
|  |        |      |   |L v      |     | | |
|  |        |      |   |povezavi z   |     | | |
|  |        |      |   |drugim     |     | | |
|  |        |      |   |odstavkom   |     | | |
|  |        |      |   |9. člena    |     | | |
|  |        |      |   |ZIU      |     | | |
|  |        |      |   |7. člen    |     | | |
|  |        |      |   |ZDIU12     |     | | |
|  |        |      |   |157. člen   |     | | |
|  |        |      |   |ZUJF      |     | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|D010|redna delovna |delovna  |do 2 |osnova za   |del plače |0|1|
|  |uspešnost za  |uspešnost |   |obračun    |za redno | | |
|  |direktorje in |      |   |redne     |delovno  | | |
|  |javne     |      |   |delovne    |uspešnost | | |
|  |uslužbence   |      |   |uspešnosti   |lahko   | | |
|  |        |      |   |posameznega  |letno   | | |
|  |        |      |   |javnega    |znaša   | | |
|  |        |      |   |uslužbenca   |največ:  | | |
|  |        |      |   |je njegova   |znesek od | | |
|  |        |      |   |osnovna    |osnovne  | | |
|  |        |      |   |plača za    |plače iz | | |
|  |        |      |   |čas rednega  |decembra | | |
|  |        |      |   |dela v     |preteklega| | |
|  |        |      |   |ocenjevalnem  |leta x  | | |
|  |        |      |   |obdobju    |faktor  | | |
|  |        |      |   |22. in 22.a  |     | | |
|  |        |      |   |člen ZSPJS,  |     | | |
|  |        |      |   |2. člen    |     | | |
|  |        |      |   |ZSPJS-R    |     | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|D020|delovna    |delovna  | do  |osnovna    |znesek od |0|1|
|  |uspešnost   |uspešnost |0,20 |plača FJU x  |osnovne  | | |
|  |zaradi     |      |   |faktor     |plače za | | |
|  |povečanega   |      |   |(1) 22.d in  |obračun  | | |
|  |obsega dela  |      |   |22.e člen   |     | | |
|  |in zaradi   |      |   |ZSPJS,     |     | | |
|  |sodelovanja  |      |   |2. člen    |     | | |
|  |na projektih, |      |   |ZSPJS-R    |     | | |
|  |ki niso    |      |   |(2) prva    |     | | |
|  |posebni    |      |   |točka     |     | | |
|  |projekti –   |      |   |prvega     |     | | |
|  |javni     |      |   |odstavka 2.  |     | | |
|  |uslužbenci   |      |   |člena in    |     | | |
|  |        |      |   |prvi      |     | | |
|  |        |      |   |odstavek 4.  |     | | |
|  |        |      |   |člena     |     | | |
|  |        |      |   |Uredbe o    |     | | |
|  |        |      |   |delovni    |     | | |
|  |        |      |   |uspešnosti   |     | | |
|  |        |      |   |iz naslova   |     | | |
|  |        |      |   |povečanega   |     | | |
|  |        |      |   |obsega dela  |     | | |
|  |        |      |   |za javne    |     | | |
|  |        |      |   |uslužbence   |     | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|D025|delovna    |delovna  | do  |osnovna    |znesek od |0|1|
|  |uspešnost   |uspešnost |0,10, |plača FJU x  |osnovne  | | |
|  |zaradi     |      |razen |faktor     |plače za | | |
|  |povečanega   |      |izjem |(1) 22.d in  |obračun  | | |
|  |obsega dela  |      | po  |22.e člen   |     | | |
|  |in zaradi   |      |zakonu|ZSPJS,     |     | | |
|  |sodelovanja  |      |   |2. člen    |     | | |
|  |na projektih  |      |   |ZSPJS-R    |     | | |
|  |– direktorji  |      |   |(2) prva in  |     | | |
|  |        |      |   |druga točka  |     | | |
|  |        |      |   |prvega     |     | | |
|  |        |      |   |odstavka 2.  |     | | |
|  |        |      |   |člena in    |     | | |
|  |        |      |   |drugi     |     | | |
|  |        |      |   |odstavek 4.  |     | | |
|  |        |      |   |člena     |     | | |
|  |        |      |   |Uredbe o    |     | | |
|  |        |      |   |delovni    |     | | |
|  |        |      |   |uspešnosti   |     | | |
|  |        |      |   |iz naslova   |     | | |
|  |        |      |   |povečanega   |     | | |
|  |        |      |   |obsega dela  |     | | |
|  |        |      |   |za javne    |     | | |
|  |        |      |   |uslužbence   |     | | |
|  |        |      |   |(3) 469.    |     | | |
|  |        |      |   |člen ZTFI-A  |     | | |
|  |        |      |   |(4) 246.    |     | | |
|  |        |      |   |člen      |     | | |
|  |        |      |   |ZZavar-E    |     | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|D026|delovna    |delovna  | do  |osnovna    |znesek od |0|1|
|  |uspešnost   |uspešnost |0,30 |plača FJU x  |osnovne  | | |
|  |zaradi     |      |   |faktor     |plače za | | |
|  |sodelovanja  |      |   |(1) 22.d    |obračun  | | |
|  |pri posebnih  |      |   |člen ZSPJS,  |     | | |
|  |projektih –  |      |   |2. člen    |     | | |
|  |javni     |      |   |ZSPJS-R    |     | | |
|  |uslužbenci   |      |   |(2) druga   |     | | |
|  |        |      |   |točka     |     | | |
|  |        |      |   |prvega     |     | | |
|  |        |      |   |odstavka 2.  |     | | |
|  |        |      |   |člena in    |     | | |
|  |        |      |   |prvi      |     | | |
|  |        |      |   |odstavek 4.  |     | | |
|  |        |      |   |člena     |     | | |
|  |        |      |   |Uredbe o    |     | | |
|  |        |      |   |delovni    |     | | |
|  |        |      |   |uspešnosti   |     | | |
|  |        |      |   |iz naslova   |     | | |
|  |        |      |   |povečanega   |     | | |
|  |        |      |   |obsega dela  |     | | |
|  |        |      |   |za javne    |     | | |
|  |        |      |   |uslužbence   |     | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|G020|boleznina v  |nadomestila| /  |veljavni    |v znesku |X|1|
|  |breme     |v breme  |   |predpisi,   |     | | |
|  |delodajalca – |delodajalca|   |62.a člen   |     | | |
|  |90%      |      |   |ZIPRS1314   |     | | |
|  |        |      |   |velja za    |     | | |
|  |        |      |   |odsotnosti   |     | | |
|  |        |      |   |do vključno  |     | | |
|  |        |      |   |31. 5. 2013  |     | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|G051|poškodba, ki  |nadomestila| /  |veljavni    |v znesku |X|1|
|  |ni povezana z |v breme  |   |predpisi,   |     | | |
|  |delom – 90%  |delodajalca|   |62.a člen   |     | | |
|  |        |      |   |ZIPRS1314   |     | | |
|  |        |      |   |velja za    |     | | |
|  |        |      |   |odsotnosti   |     | | |
|  |        |      |   |do vključno  |     | | |
|  |        |      |   |31. 5. 2013  |     | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|H100|nadomestilo  |nadomestila| /  |veljavni    |v znesku |X|1|
|  |za vojaške   |v breme  |   |predpisi    |     | | |
|  |vaje, civilno |ZZZS, ZPIZ,|   |        |     | | |
|  |zaščito,    |MO, MNZ,  |   |        |     | | |
|  |gasilske vaje |sodišča in |   |        |     | | |
|  |in gasilske  |občine   |   |        |     | | |
|  |intervencije  |      |   |        |     | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|J050|odpravnine   |drugi   | /  |(1) prvi in  |v znesku |X|1|
|  |zaradi     |dohodki iz |   |četrti     |     | | |
|  |odpovedi    |delovnega |   |odstavek    |     | | |
|  |pogodbe o   |razmerja  |   |109. člena   |     | | |
|  |zaposlitvi —  |      |   |ZDR,      |     | | |
|  |obdavčene   |      |   |(2) 144.    |     | | |
|  |PORABLJENO   |      |   |člen ZPIZ-   |     | | |
|  |ČRTANO     |      |   |2,       |     | | |
|  |        |      |   |(3) 44.    |     | | |
|  |        |      |   |člen ZDoh-   |     | | |
|  |        |      |   |2,       |     | | |
|  |        |      |   |(4)      |     | | |
|  |        |      |   |kolektivne   |     | | |
|  |        |      |   |pogodbe    |     | | |
|  |        |      |   |dejavnosti   |     | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
|J051|odpravnine   |drugi   | /  |(1) prvi in  |v znesku |X|1|
|  |zaradi     |dohodki iz |   |četrti     |     | | |
|  |odpovedi    |delovnega |   |odstavek    |     | | |
|  |pogodbe o   |razmerja  |   |109. člena   |     | | |
|  |zaposlitvi —  |      |   |ZDR,      |     | | |
|  |neobdavčene  |      |   |(2) 144.    |     | | |
|  |PORABLJENO   |      |   |člen ZPIZ-   |     | | |
|  |ČRTANO     |      |   |2,       |     | | |
|  |        |      |   |(3) 44.    |     | | |
|  |        |      |   |člen ZDoh-   |     | | |
|  |        |      |   |2,       |     | | |
|  |        |      |   |(4)      |     | | |
|  |        |      |   |kolektivne   |     | | |
|  |        |      |   |pogodbe    |     | | |
|  |        |      |   |dejavnosti   |     | | |
+----+---------------+-----------+------+---------------+----------+-+-+
                                   «,
za vrsto izplačila G085 se dodajo nove vrste izplačil G086, G087 in G088, ki se glasijo:
»
+-----+--------------+-----------+--+----------+----------+--+--+
| G086|nadomestilo  |nadomestilo|/ |prvi   |v znesku, | X| 1|
|   |za čas    |v breme  | |odstavek |100%   | | |
|   |iskanja nove |delodajalca| |97. člena |osnova  | | |
|   |zaposlitve  |      | |ZDR-1   |po sedmem | | |
|   |       |      | |     |odstavku | | |
|   |       |      | |     |137. člena| | |
|   |       |      | |     |ZDR-1,  | | |
|   |       |      | |     |najmanj  | | |
|   |       |      | |     |dve uri na| | |
|   |       |      | |     |teden   | | |
+-----+--------------+-----------+--+----------+----------+--+--+
| G087|nadomestilo  |nadomestilo|/ |drugi   |v znesku, | X| 1|
|   |ob odpovedi  |v breme  | |odstavek |70% osnove| | |
|   |pogodbe iz  |delodajalca| |97. člena |po sedmem | | |
|   |poslovnega  |      | |ZDR-1   |odstavku | | |
|   |razloga ali  |      | |     |137. člena| | |
|   |razloga    |      | |     |ZDR-1,  | | |
|   |nesposobnosti |      | |     |najmanj en| | |
|   |       |      | |     |dan na  | | |
|   |       |      | |     |teden   | | |
+-----+--------------+-----------+--+----------+----------+--+--+
| G088|nadomestilo  |nadomestilo|/ |138. člen |v znesku, | X| 1|
|   |zaradi    |v breme  | |ZDR-1   |80% osnove| | |
|   |začasne    |delodajalca| |     |po sedmem | | |
|   |nezmožnost  |      | |     |odstavku | | |
|   |zagotavljanja |      | |     |137. člena| | |
|   |dela iz    |      | |     |ZDR-1,  | | |
|   |poslovnega  |      | |     |čakanje na| | |
|   |razloga    |      | |     |delo doma | | |
+-----+--------------+-----------+--+----------+----------+--+--+
                                «,
za vrsto izplačila J042 se dodajo nove vrste izplačil J043, J044, J045, J046, J047 in J048, ki se glasijo:
»
+-----+-----------+----------+---+-----------+------------+--+--+
| J043|jubilejna |drugi   | / |kolektivne |v znesku,  | X| 0|
|   |nagrada 10 |dohodki iz|  |pogodbe  |120% od   | | |
|   |let –   |delovnega |  |dejavnosti |zneska,   | | |
|   |za člane  |razmerja |  |      |določenega v| | |
|   |sindikata |     |  |      |kolektivnih | | |
|   |      |     |  |      |pogodbah  | | |
|   |      |     |  |      |dejavnosti | | |
+-----+-----------+----------+---+-----------+------------+--+--+
| J044|jubilejna |drugi   | / |kolektivne |v znesku,  | X| 1|
|   |nagrada 10 |dohodki iz|  |pogodbe  |120% od   | | |
|   |let –   |delovnega |  |dejavnosti |zneska,   | | |
|   |obdavčena |razmerja |  |      |določenega v| | |
|   |za člane  |     |  |      |kolektivnih | | |
|   |sindikata |     |  |      |pogodbah  | | |
|   |      |     |  |      |dejavnosti | | |
+-----+-----------+----------+---+-----------+------------+--+--+
| J045|jubilejna |drugi   | / |kolektivne |v znesku,  | X| 0|
|   |nagrada 20 |dohodki iz|  |pogodbe  |120% od   | | |
|   |let – za  |delovnega |  |dejavnosti |zneska,   | | |
|   |člane   |razmerja |  |      |določenega v| | |
|   |sindikata |     |  |      |kolektivnih | | |
|   |      |     |  |      |pogodbah  | | |
|   |      |     |  |      |dejavnosti | | |
+-----+-----------+----------+---+-----------+------------+--+--+
| J046|jubilejna |drugi   | / |kolektivne |v znesku,  | X| 1|
|   |nagrada 20 |dohodki iz|  |pogodbe  |120% od   | | |
|   |let –   |delovnega |  |dejavnosti |zneska,   | | |
|   |obdavčena |razmerja |  |      |določenega v| | |
|   |za člane  |     |  |      |kolektivnih | | |
|   |sindikata |     |  |      |pogodbah  | | |
|   |      |     |  |      |dejavnosti | | |
+-----+-----------+----------+---+-----------+------------+--+--+
| J047|jubilejna |drugi   | / |kolektivne |v znesku,  | X| 0|
|   |nagrada 30 |dohodki iz|  |pogodbe  |120% od   | | |
|   |let    |delovnega |  |dejavnosti |zneska,   | | |
|   |za člane  |razmerja |  |      |določenega v| | |
|   |sindikata |     |  |      |kolektivnih | | |
|   |      |     |  |      |pogodbah  | | |
|   |      |     |  |      |dejavnosti | | |
+-----+-----------+----------+---+-----------+------------+--+--+
| J048|jubilejna |drugi   | / |kolektivne |v znesku,  | X| 1|
|   |nagrada 30 |dohodki iz|  |pogodbe  |120% od   | | |
|   |let –   |delovnega |  |dejavnosti |zneska,   | | |
|   |obdavčena |razmerja |  |      |določenega v| | |
|   |za člane  |     |  |      |kolektivnih | | |
|   |sindikata |     |  |      |pogodbah  | | |
|   |      |     |  |      |dejavnosti | | |
+-----+-----------+----------+---+-----------+------------+--+--+
                                «,
za vrsto izplačila J051 se dodata novi vrsti izplačil J052 in J053, ki se glasita:
»
+-----+-------------+----------+--+-----------+-----------+--+--+
| J052|odpravnina  |drugi   |/ |(1)108.  |v znesku, | X|1 |
|   |zaradi    |dohodki  | |člen ZDR- |1/5 osnove | | |
|   |odpovedi   |iz    | |1,     |za vsako  | | |
|   |pogodbe o  |delovnega | |(2) 144.  |leto, če je| | |
|   |zaposlitvi  |razmerja | |člen ZPIZ- |število let| | |
|   |iz poslovnih |     | |2,     |zaposlitve | | |
|   |razlogov ali |     | |(3) 44.  |nad 1 letom| | |
|   |iz razloga  |     | |člen ZDoh- |do 10 let, | | |
|   |nesposobnosti|     | |2,     |oziroma 1/4| | |
|   |— obdavčena |     | |(4)    |osnove za | | |
|   |       |     | |kolektivne |vsako leto,| | |
|   |       |     | |pogodbe  |če je   | | |
|   |       |     | |dejavnosti |zaposlen  | | |
|   |       |     | |      |več kot 10 | | |
|   |       |     | |      |let do 20 | | |
|   |       |     | |      |let,    | | |
|   |       |     | |      |oziroma 1/3| | |
|   |       |     | |      |osnove za | | |
|   |       |     | |      |vsako leto,| | |
|   |       |     | |      |če je   | | |
|   |       |     | |      |zaposlen  | | |
|   |       |     | |      |več kot 20 | | |
|   |       |     | |      |let    | | |
+-----+-------------+----------+--+-----------+-----------+--+--+
| J053|odpravnine  |drugi   |/ |(1)108.  |v znesku, | X|1 |
|   |zaradi    |dohodki  | |člen ZDR- |1/5 osnove | | |
|   |odpovedi   |iz    | |1,     |za vsako  | | |
|   |pogodbe o  |delovnega | |(2) 144.  |leto, če je| | |
|   |zaposlitvi  |razmerja | |člen ZPIZ- |število let| | |
|   |iz poslovnih |     | |2,     |zaposlitve | | |
|   |razlogov ali |     | |(3) 44.  |nad 1 letom| | |
|   |iz razloga  |     | |člen ZDoh- |do 10 let, | | |
|   |nesposobnosti|     | |2,     |oziroma 1/4| | |
|   |—      |     | |(4)    |osnove za | | |
|   |neobdavčene |     | |kolektivne |vsako leto,| | |
|   |       |     | |pogodbe  |če je   | | |
|   |       |     | |dejavnosti |zaposlen  | | |
|   |       |     | |      |več kot 10 | | |
|   |       |     | |      |let do 20 | | |
|   |       |     | |      |let,    | | |
|   |       |     | |      |oziroma 1/3| | |
|   |       |     | |      |osnove za | | |
|   |       |     | |      |vsako leto,| | |
|   |       |     | |      |če je   | | |
|   |       |     | |      |zaposlen  | | |
|   |       |     | |      |več kot 20 | | |
|   |       |     | |      |let    | | |
+-----+-------------+----------+--+-----------+-----------+--+--+
                                «,
za vrsto izplačila J062 se doda nova vrsta izplačila J063, ki se glasi:
»
+-----+------------+----------+---+---------+------------+--+---+
| J063|odpravnina |drugi   | / |79. člen |v znesku,  | X| 1 |
|   |ob     |dohodki iz|  |ZDR-1  |J063 = A + | |  |
|   |prenehanju |delovnega |  |     |B;     | |  |
|   |pogodbe o  |razmerja |  |     |A (do 12  | |  |
|   |zaposlitvi |     |  |     |mes) = 1/5 | |  |
|   |za določen |     |  |     |osnove;   | |  |
|   |čas     |     |  |     |B (za 13  | |  |
|   |      |     |  |     |mesecev in | |  |
|   |      |     |  |     |več) = A / | |  |
|   |      |     |  |     |12 x število| |  |
|   |      |     |  |     |mesecev;  | |  |
|   |      |     |  |     |(1/5 osnove | |  |
|   |      |     |  |     |iz četrtega | |  |
|   |      |     |  |     |odstavka 79.| |  |
|   |      |     |  |     |člena pri  | |  |
|   |      |     |  |     |zaposlitvi | |  |
|   |      |     |  |     |do 12    | |  |
|   |      |     |  |     |mesecev) + | |  |
|   |      |     |  |     |(sorazmerno | |  |
|   |      |     |  |     |povečanje za| |  |
|   |      |     |  |     |vsak mesec | |  |
|   |      |     |  |     |nad enim  | |  |
|   |      |     |  |     |letom);   | |  |
|   |      |     |  |     |velja za  | |  |
|   |      |     |  |     |pogodbe,  | |  |
|   |      |     |  |     |sklenjene po| |  |
|   |      |     |  |     |12. 4. 2013 | |  |
+-----+------------+----------+---+---------+------------+--+---+
                                «,
za vrsto izplačila J083 se dodajo nove vrste izplačil J084, J085, J086 in J087, ki se glasijo:
»
+-----+-------------+----------+--+----------++-----------+--+--+
|J084 |solidarnostna|drugi   |/ |kolektivne||v znesku, | X| 0|
|   |pomoč    |dohodki  | |pogodbe  ||120% od  | | |
|   |za člane   |iz    | |dejavnosti||zneska   | | |
|   |sindikata  |delovnega | |     ||določenega | | |
|   |       |razmerja | |     ||v     | | |
|   |       |     | |     ||kolektivnih| | |
|   |       |     | |     ||pogodbah  | | |
|   |       |     | |     ||dejavnosti | | |
+-----+-------------+----------+--+----------++-----------+--+--+
|J085 |solidarnostna|drugi   |/ |kolektivne||v znesku, | X| 1|
|   |pomoč –   |dohodki  | |pogodbe  ||120% od  | | |
|   |obdavčena  |iz    | |dejavnosti||zneska   | | |
|   |za člane   |delovnega | |     ||določenega | | |
|   |sindikata  |razmerja | |     ||v     | | |
|   |       |     | |     ||kolektivnih| | |
|   |       |     | |     ||pogodbah  | | |
|   |       |     | |     ||dejavnosti | | |
+-----+-------------+----------+--+----------++-----------+--+--+
|J086 |solidarnostna|drugi   |/ |kolektivne||v znesku, | X| 0|
|   |pomoč ob   |dohodki  | |pogodbe  ||120% od  | | |
|   |smrti    |iz    | |dejavnosti||zneska   | | |
|   |za člane   |delovnega | |     ||določenega | | |
|   |sindikata  |razmerja | |     ||v     | | |
|   |       |     | |     ||kolektivnih| | |
|   |       |     | |     ||pogodbah  | | |
|   |       |     | |     ||dejavnosti | | |
+-----+-------------+----------+--+----------++-----------+--+--+
|J087 |solidarnostna|drugi   |/ |kolektivne||v znesku, | X| 1|
|   |pomoč ob   |dohodki  | |pogodbe  ||120% od  | | |
|   |smrti –   |iz    | |dejavnosti||zneska   | | |
|   |obdavčena  |delovnega | |     ||določenega | | |
|   |za člane   |razmerja | |     ||v     | | |
|   |sindikata  |     | |     ||kolektivnih| | |
|   |       |     | |     ||pogodbah  | | |
|   |       |     | |     ||dejavnosti | | |
+-----+-------------+----------+--+----------++-----------+--+--+
                                «.
2. člen
V 3.a členu se za dosedanjim besedilom, ki postane prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Vrsti izplačila G020 in G051 iz prejšnjega člena se uporabljata za obračun nadomestila v breme delodajalca do vključno 31. maja 2013.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
4. člen
Enaintrideseti odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(31) Ne glede na določitev vrst izplačil tipa izplačila D (delovna uspešnost) iz 3. člena te uredbe se upoštevajo omejitve izplačil v skladu s 6. in 7. členom Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10 in 110/11 – ZDIU12), v skladu s 160. in 161. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A in 47/13), v skladu s 50. in 69. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 in 46/13) ter v skladu s 44.č in 44.d členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 40/12 – ZUJF in 46/13).«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-14/2013
Ljubljana, dne 13. junija 2013
EVA 2013-2030-0033
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost