Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1965. Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Razkrižje, stran 5975.

Občinski svet Občine Razkrižje je na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP), Odloka o predkupni pravici Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 35/03, 133/03, 54/06, 68/12), in 6. ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je na 14. seji dne 24. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Razkrižje
1. člen
4. člen Odloka o predkupni pravici Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 35/03, 133/03, 54/06), se dopolni tako, da se za zadnjo alineo doda še alinea:
»– parkirišče za potrebe pokopališča in dovozna pot naslednje parcelne številke kmetijskih zemljišč 648/3, 648/4 in 613/1 vse k.o. Šafarsko«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0078/2013-1
Razkrižje, dne 24. maja 2013
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.