Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1963. Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališč v Občini Metlika, ki jih ureja Javno podjetje Komunala Metlika d.o.o., stran 5973.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) ter 26. člena Odloka o pokopaliških in pogrebnih dejavnostih v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 73/98 in 30/09) je Občinski svet Občine Metlika na 18. redni seji sveta dne 6. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališč v Občini Metlika, ki jih ureja Javno podjetje Komunala Metlika d.o.o.
I.
Cena za nakup grobnega mesta, na vseh pokopališčih, ki jih ureja Javno podjetje Komunala Metlika d.o.o., znaša:
1. 125,19 EUR – za enojni grob in žarni grob,
2. 187,78 EUR – za dvojni grob.
II.
Vzdrževanje pokopališč pri Sv. Roku v Metliki, Treh farah v Rosalnicah, Jugorju, Kloštru, Bušinji vasi, Sv. Jakobu na Suhorju, Svetice na Hrastu in Radovici se zaračuna najemnikom grobnih mest na teh pokopališčih, v višini:
1. 16,69 EUR/leto – za enojni grob in žarni grob,
2. 22,95 EUR/leto – za dvojni grob,
3. 41,73 EUR/leto – za trojni grob in grobnico.
Vzdrževanje pokopališč Krasinec in Podzemelj se zaračuna najemnikom grobnih mest na tema pokopališčema, v višini:
1. 22,53 EUR/letno – za enojni grob in žarni grob,
2. 30,98 EUR/letno – za dvojni grob,
3. 56,34 EUR/letno- za trojni grob.
III.
Cene iz I. in II. točke tega sklepa ne zajemajo davka na dodano vrednost in jih potrdi Občinski svet Občine Metlika na predlog upravljalca.
IV.
Storitev vzdrževanja pokopališč se zaračuna najemnikom grobnih mest praviloma do konca meseca maja in se poravna s posebno položnico v roku 15 dni od izdaje računa. Nakup grobnega mesta se zaračuna in poravna ob podpisu pogodbe o najemu grobnega mesta.
V.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene nakupa grobnega mesta in cene vzdrževanja pokopališč v Občini Metlika, ki jih upravlja Komunala Metlika d.o.o. (Uradni list RS, št. 64/10).
VI.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-30/2013
Metlika, dne 6. junija 2013
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.