Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1960. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava, stran 5971.

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10), določil Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08), določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, (58/04 – popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10 in 17/11) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr. in 56/12 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 34. redni seji dne 30. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava
1. člen
V Odloku o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 25/13), se črta tretji odstavek 4. člena odloka.
2. člen
Spremeni se 34. člen, ki se sedaj glasi:
»Župan mora najkasneje do 31. 7. 2013 sprejeti novi Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest občinske uprave Občine Lendava.«
3. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0009/2013-7
Lendava, dne 30. maja 2013
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.