Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1947. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore, stran 5899.

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja
C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
OBČINA CELJE
obračun po merilcih      brez DDV  z DDV
variabilni del cene       0,0644  0,0773€/KWh
priključna moč – fiksni del
cene               1,6973  2,0368€/KW/mes.
števnina za toplotne števce
(za stanovanjski odjem)     0,0094  0,0113€/m2 /mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za variabilni del cene, velja od 1. 6. 2013, za priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.
OBČINA ŠTORE
obračun po merilcih      brez DDV  z DDV
variabilni del cene       0,0774  0,0929€/KWh
priključna moč – fiksni del
cene               1,7093  2,0511€/KW/mes.
števnina za toplotne števce
(za stanovanjski odjem)     0,0094  0,0113€/m2 /mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za variabilni del cene, velja od 1. 6. 2013, za priključno moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem, so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 33/13), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.
Skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih se ob ceni ogrevanja zaračunava tudi prispevek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,05 EURc/kWh.
Skladno z ZDDV je v cenah z DDV vključen 20 % davek na dodano vrednost.
Celje, dne 1. junija 2013
ENERGETIKA CELJE
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
direktor