Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

1908. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka za leto 2013, za javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 5742.

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 45/12) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10 in 2/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 23. redni seji dne 16. 5. 2013 sprejel
S K L E P
1.
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka za leto 2013, za javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki ga je pripravil izvajalec navedenih javnih služb ravnanja z odpadki, tj. družba Saubermacher Slovenija.
2.
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na območju Občine Škofja Loka:
  1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
 1.1. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, ki
 vključuje:
 1.1.1. Cena javne infrastrukture:     0,0000 EUR/kg zbranih
                             odpadkov
 1.1.2. Cena storitve:           0,0923 EUR/kg zbranih
                             odpadkov
 1.2. Obdelava kosovnih odpadkov, ki vključuje:
 1.2.1. Cena javne infrastrukture:     0,0000 EUR/kg zbranih
                             odpadkov
 1.2.2. Cena storitve:           0,1451 EUR/kg zbranih
                             odpadkov
 2. Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja
 komunalnih odpadkov
 2.1. Odlaganje komunalnih odpadkov, ki vključuje:
 2.1.1. Cena javne infrastrukture:     0,0000 EUR/kg zbranih
                             odpadkov
 2.1.2. Cena storitve:           0,0528 EUR/kg zbranih
                             odpadkov.
Cene za navedeni obvezni občinski gospodarski javni službi, ki jih izvaja družba Saubermacher Slovenija d.o.o., bo uporabnikom zaračunaval izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni ravnanja z odpadki na območju Občine Škofja Loka, št. 353-14/2000, z dne 5. aprila 2007, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 65/07, v delu, ki velja za storitve odlaganja odpadkov.
4.
Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati od 1. 6. 2013 dalje.
Št. 354-0013/2013
Škofja Loka, dne 16. maja 2013
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost