Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2013 z dne 7. 6. 2013

Kazalo

1905. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica, stran 5722.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) ter skladno z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 22/98) je Občinski svet Občine Sodražica na 15. redni seji dne 23. 5. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica
1. člen
V Pravilniku o uporabi in oddajanju Športne dvorane Sodražica (Uradni list RS, št. 77/12) se spremeni 16. člen tako, da se po novem glasi:
»Do rekonstrukcije stare telovadnice pri OŠ Sodražica za drug namen, lahko OŠ Sodražica oddaja staro telovadnico pri OŠ uporabnikom pod istimi pogoji, ki veljajo za uporabo športne dvorane, in sicer po ceniku, ki velja za uporabo 1/3 površine športne dvorane.
Plačila uporabnine stare telovadnice pri OŠ Sodražica so opravičeni naslednji uporabniki:
– društva, klubi in skupine za programe, ki se sofinancirajo iz sredstev Letnega programa športa,
– uporabniki, ki uporabljajo staro telovadnico pri OŠ za socialne oziroma humanitarne namene oziroma programe,
– organizatorji nekomercialne prireditve oziroma prireditve, za katero se pobirajo zgolj prostovoljni prispevki,
– Javni zavodi in organizacije, ki so neposredni porabniki proračuna Občine Sodražica in Občina Sodražica.
Uporabniki, ki se sofinancirajo iz sredstev Letnega programa športa, so opravičeni plačila uporabnine stare telovadnice pri OŠ Sodražica na podlagi pogodbe me uporabnikom in Občino Sodražica o sofinanciranju Letnega programa športa za tekoče leto.
O oprostitvi plačila uporabnine ostalim uporabnikom odloči Občina Sodražica na podlagi podane obrazložene vloge o oprostitvi, ki jo poda uporabnik na Občino Sodražica.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2013 dalje.
Št. 671-4/2012
Sodražica, dne 23. maja 2013
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost